Różne

Jak ustawić zegarek Casio G-Shock Resist?

• Zakładki: 2


Ustawienie zegarka Casio G-Shock Resist jest bardzo proste. Zegarek posiada wyświetlacz LCD, który wyświetla godzinę, datę i inne informacje. Aby ustawić zegarek, należy nacisnąć przyciski na boku zegarka. Przyciski służą do wybierania trybu ustawiania godziny, daty i innych funkcji. Po wybraniu odpowiedniego trybu można ustawić godzinę, datę i inne funkcje za pomocą przycisków na boku zegarka. Po ustawieniu wszystkich funkcji należy nacisnąć przycisk „Start” lub „Stop”, aby potwierdzić ustawienia.

Jak ustawić zegarek Casio G-Shock Resist: krok po kroku instrukcja.

Aby ustawić zegarek Casio G-Shock Resist, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przytrzymaj przycisk „A” i wciśnij przycisk „B”.

2. Ustaw godzinę, minuty i sekundy, przesuwając koronkę w górę lub w dół.

3. Przytrzymaj przycisk „A” i wciśnij przycisk „C”, aby ustawić datę.

4. Ustaw miesiąc, dzień i rok, przesuwając koronkę w górę lub w dół.

5. Przytrzymaj przycisk „A” i wciśnij przycisk „D”, aby ustawić strefę czasową (GMT).

6. Ustaw strefę czasową (GMT), przesuwając koronkę w górę lub w dół.

7. Przytrzymaj przycisk „A” i ponownie wciśnij przycisk „B”, aby zakończyć proces ustawiania zegarka Casio G-Shock Resist.

Jak ustawić zegarek Casio G-Shock Resist: najlepsze porady i wskazówki.

Aby ustawić zegarek Casio G-Shock Resist, należy wykonać następujące czynności:

1. Przytrzymaj przycisk Mode (M) i włącz zegarek.

2. Wybierz jednostkę czasu, którą chcesz ustawić (12-godzinny lub 24-godzinny). Aby to zrobić, naciśnij przycisk Mode (M) i przesuń kursor do pozycji „Time”. Następnie naciśnij przycisk Adjust (A).

3. Ustaw godzinę i minutę, naciskając przyciski Adjust (A) i Time Set/Adj (T). Przesuwaj kursor w górę lub w dół, aby ustawić odpowiedni czas. Naciśnij przycisk Mode (M), aby potwierdzić ustawienia.

4. Ustaw datę, naciskając przyciski Adjust (A) i Date Set/Adj (D). Przesuwaj kursor w górę lub w dół, aby ustawić odpowiedni dzień miesiąca. Naciśnij przycisk Mode (M), aby potwierdzić ustawienia.

5. Ustaw strefę czasową, naciskając przyciski Adjust (A) i Time Zone Set/Adj (Z). Przesuwaj kursor w górę lub w dół, aby ustawić odpowiedni czas strefy czasowej. Naciśnij przycisk Mode (M), aby potwierdzić ustawienia.

6. Uruchom funkcje alarmu, jeśli chcesz je aktywować – nacisnij Alarm Set/Adj (L), a nastepnie Adjust(A). Przesuwaj kursor w górze lub w dolnej pozycji, aby ustawić godzinie alarmu oraz minutach alarmu – możesz również aktywować powtarzanie alarmu co tydzień lub co dzień poprzez odpowiednie skorzystanie z opcji na ekranie LCD zegarka G-Shock Resist . Naciśnij przycisk Mode(M), aby potwierdzić ustawienia alarmu .

7 . Wyłacz zegarek poprzez ponowne naciśniêcia guzika Mode(M).

Jak ustawić zegarek Casio G-Shock Resist: najnowsze trendy i technologie

Aby ustawić zegarek Casio G-Shock Resist, należy wykonać następujące czynności:

1. Przytrzymaj przycisk A i przekręć koronkę w prawo, aby włączyć zegarek.

2. Naciśnij przycisk B, aby wybrać tryb ustawiania godziny.

3. Przekręć koronkę w lewo lub prawo, aby ustawić godzinę i minutę.

4. Naciśnij przycisk B, aby wybrać tryb ustawiania daty.

5. Przekręć koronkę w lewo lub prawo, aby ustawić dzień miesiąca i miesiąc roku.

6. Naciśnij przycisk B, aby zatwierdzić ustawienia i powrócić do normalnego trybu czasu rzeczywistego.

Ustawienie zegarka Casio G Shock Resist jest bardzo proste. Wystarczy wybrać odpowiednią strefę czasową, ustawić godzinę i minutę, a także wybrać opcjonalne funkcje, takie jak alarm, timer i stoper. Zegarek jest wyposażony w szereg funkcji, które pozwalają na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki temu można cieszyć się precyzyjnym odmierzaniem czasu i korzystać z niego przez długi czas.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
6 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *