Różne

Jak ustawić godzinę w zegarku Xonix WR100M?


Ustawienie godziny w zegarku Xonix WR100M jest bardzo proste. Wystarczy przytrzymać przycisk „Mode” i nacisnąć przycisk „Set” aż pojawi się godzina. Następnie należy ustawić godzinę, minuty i sekundy, korzystając z przycisków „+” i „-„. Po ustawieniu wszystkich wartości należy ponownie nacisnąć przycisk „Set”, aby zapisać ustawienia.

Jak ustawić godzinę w zegarku Xonix WR100M – krok po kroku

Aby ustawić godzinę w zegarku Xonix WR100M, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przytrzymaj przycisk „Mode” i wciśnij przycisk „Reset”.

2. Ustaw godzinę, wciskając przyciski „Hour” i „Minute”, aby odpowiednio ustawić godzinę i minutę.

3. Naciśnij przycisk „Mode”, aby potwierdzić ustawienia.

Jak używać funkcji alarmu w zegarku Xonix WR100M

Aby skorzystać z funkcji alarmu w zegarku Xonix WR100M, należy wykonać następujące czynności:

1. Przytrzymaj przycisk „Mode” przez około 3 sekundy, aż pojawi się symbol alarmu na wyświetlaczu.

2. Naciśnij przycisk „Set” i ustaw godzinę, na którą chcesz ustawić alarm.

3. Naciśnij przycisk „Mode”, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do normalnego trybu działania zegarka.

4. Aby wyłączyć alarm, należy ponownie przytrzymać przycisk „Mode” przez około 3 sekundy, aż pojawi się symbol alarmu na wyświetlaczu. Następnie należy nacisnąć przycisk „Set”, aby anulować ustawienia alarmu i powrócić do normalnego trybu działania zegarka.

Jak dostosować datę i godzinę w zegarku Xonix WR100M

Aby dostosować datę i godzinę w zegarku Xonix WR100M, należy wcisnąć przycisk „Mode” i przytrzymać go przez około 3 sekundy. Następnie należy ustawić godzinę, minuty i sekundy, a także datę, miesiąc i rok. Po ustawieniu wszystkich parametrów należy ponownie wcisnąć przycisk „Mode”, aby zapisać ustawienia.

Podsumowując, ustawienie godziny w zegarku Xonix WR100M jest bardzo proste. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk „Mode” aż do momentu, gdy wskaźnik godziny zacznie migać. Następnie należy ustawić godzinę i minutę, korzystając z przycisków „+” i „-„. Po ustawieniu godziny należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk „Mode”, aby potwierdzić ustawienia.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
5 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *