Strona 1 z 1

PIP – CZYM JEST?

: 06 cze 2022, 23:41
autor: RobetPobedinsky
PIP – CZYM JEST?

Państwowa Inspekcja Pracy jest instytucją, która ma za zadanie „skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy”*.Źródło: https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/o-nas/2437,misja-panstwowej-inspekcji-pracy.htmlPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY – USTAWA

Zakres obowiązków Inspekcji Pracy jest ściśle określony przez Ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy z 13 kwietnia 2007 r. Rozporządzenie to pomaga w określeniu obowiązków inspektora oraz przeciwdziała możliwym nadużyciom.
Więcej ofert pracy tutaj: https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/pip-panstwowa-inspekcja-pracy-podstawowe-informacje_pr-1948.html